Malebehandling

ISO 12944 har 6 grundlæggende kategorier for atmosfærisk korrosion, som vi arbejder ud fra hos MMT-GROUP, såfremt andet ikke er specificeret fra kunden.

Korrosions Eksempler på miljøer
Kategori Udendørs Indendørs
C1
meget lav
Opvarmede bygninger med ren luft, f.eks. kontorer, forretninger, skoler, hoteller – m.v.
C2
lav
Atmosfære med lav forurening.
Mest landlige omgivelser.
Uopvarmede bygninger hvor kondensation kan forekomme.
F.eks. i lagerbygninger og sportshaller.
C3
middel
Industri- og byområder med gennemsnitlig svovldioxidforurening.
Kystområder med lavt saltindhold.
Produktionsbygninger med høj luftfugtighed og nogen luftforurening – f.eks. fødevarevirksomheder, vaskerier, byggerier og mejerier.
C4
høj
Industriområder og kystområder med moderat saltindhold. Kemiske virksomheder, svømmehaller, skibs- og bådeværfter ved vandet.
C5-I
meget høj
(industri)
Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening.
C5-M
meget høj
(marine)
Industriområder og kystområder med højt saltindhold. Bygninger eller områder med næsten permanent kondensering og med høj forurening.

Hos MMT Group males størstedelen i ral kulør / NCS kulør. Vi oplever dog også kunder, der har deres helt egen kulør.

I de tilfælde får vi specieltonet den pågældende kulør i samarbejde med vores farve- & lakleverandør.

Fleksibilitet En aftale er en aftale Faglig dygtighed Work ‘n Safety