Broer

Reparation og vedligeholdelse af broer er en af vores kerneopgaver. Især broer over farvande med saltvand er udsat for fare for korrosion, og her hjælper MMT Group med at sikre broernes stabilitet.

Afhængig af forholdene afrenser vi med sandblæsning eller water jetting, og vores udstyr sikrer, at alt potentielt miljøfarligt affald bliver samlet op.

Vores coating beskytter broerne mod korrosion, sikrer deres stabilitet og forlænger deres levetid. På en af landets største broer udfører vi en test med Stopaq®, der har potentiale til at reducere vedligeholdelsesomkostningerne betragteligt.

Fleksibilitet En aftale er en aftale Faglig dygtighed Work ‘n Safety