Tankanlæg

Inspektion, eftersyn, rengøring, reparation og vedligeholdelse. Vi sørger for, at rør og tanke og alle andre overflader på jeres tankanlæg er velholdte, både indvending og udvendig.

Vi tilbyder både industrispuling og -rensning, så tanke og rør bliver fri for snavs. Med vores robotudstyr udfører vi også opgaver på svært tilgængelige steder.

Afhængig af forholdene afrenser vi enten med sandblæsning eller water jetting, og vi sørger for maling og coating, så anlægget både er pænt at kigge på og kræver mindst muligt vedligeholdelse fremover.

Fleksibilitet En aftale er en aftale Faglig dygtighed Work ‘n Safety