Persondatapolitik

Denne sektion er senest opdateret den 21. marts 2024.

Denne persondatapolitik vedrører brugen af hjemmesiden www.mmt-group.dk, og den data der indsamles og opbevares herfra.

1. Dataansvarlig
Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger, er:

MMT Group ApS
CVR-Nr.: 32325637
Møllevangen 42, 4220 Korsør
Telefon: 70 20 85 02
E-mail: post@mmt-group.dk

2. Cookies
Når du anvender vores hjemmeside, registreres dine standardindstillinger og i visse tilfælde din adfærd på hjemmesiden samt målretter markedsføring, i en cookie.
MMT Group ApS anvender således cookies for at forbedre hjemmesidens funktioner og for at lette din adgang hertil. Vær opmærksom på, at ingen af vores cookies indeholder personoplysninger om hverken dig eller andre.
For oplysning omkring, hvilke cookies der anvendes af www.mmt-group.dk, hvad de anvendes til, hvornår de slettes og hvordan du kan blokere for anvendelsen af cookies, henvises til vores cookiepolitik som findes her: Cookiedeklaration

3. Kategorier af personoplysninger
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, brug af kontaktformularer, registrerer dig som bruger eller abonnent samt øvrig brug af services eller funktioner.

3.1 Personoplysninger
Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: unikt anonym ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse. Det vil typisk være i forbindelse med kontakt og bestilling via funktioner på hjemmesiden.

3.2 Følsomme personoplysninger
Vi indsamler følsomme personoplysninger når du indsender CV via funktionen på vores hjemmeside.
Disse oplysninger bruges udelukkende internt hos MMT Group ApS, og slettes efter 6 måneder.
Vi opfordre til, at du ikke fremsender eller informerer os om oplysninger såsom; CPR-Nr., bankoplysninger, etnisk oprindelse, politisk-, religiøs- og personlige-overbevisning via funktioner på hjemmesiden.

4. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder
I nogen tilfælde suppleres personoplysningerne, som vi indsamler, med oplysninger indhentet fra andre kilder (f.eks. offentligt tilgængelige oplysninger fra socialmedia-tjenester og andre informationsressourcer). Vi bruger sådanne oplysninger i overensstemmelse med gældende lov – og indhente dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

5. Vi bruger personoplysninger til følgende formål
identificerbare brugeroplysninger du afgiver, bruges til at målrette markedsføring, opnå større kendskab til vores brugere og hjælper os med forbedre vores produkter og services.
 Du har ret til udlevering/ændring/sletning af disse oplysninger jf. punkt 12.

6. Videregivelse af personoplysninger

Oplysninger deles i overensstemmelse med god databehandlingsskik, og alene med anden part som behandler oplysninger på vegne af MMT Group ApS.
Oplysninger vil aldrig blive solgt eller videregivet til anden part.
Vi har med alle vores partnere indgået en databehandleraftale, der indeholder vores instruks til kunden om behandling af dine personoplysninger.

6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 5 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret. Herefter vil de blive slette eller anonymiseret på sikker vis. Som hovedregel opbevarer vi dine personoplysninger i 6 måneder fra seneste aktivitet/session.

8. Sikkerhed for databehandling
Vi har implementeret passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau.
Ved brug af vores hjemmesider og funktioner, kommunikerer du altid via en krypteret (SSL) forbindelse.

9. Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads
Vi anmelder uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at vi er blevet bekendt med brud på persondatasikkerheden, anmelder vi bruddet til tilsynsmyndigheder og i særlige tilfælde underretter vi de berørte parter om karakteren af bruddet.

10. Behandlingsgrundlag og formål ved ansættelser
Kontaktoplysninger som Cpr nr, navn, adresse, telefon nr., mail og bankoplysninger, bruges til oprettelse i lønsystem og evt. pensionsselskab.
Cpr nr og navn, bruges ved oprettelse i timeregistreringssystem. Dette bruges af timelønnede medarbejdere ved arbejdsopgaver. Kursusbeviser og certifikater gemmes samt kopi af kørekort.
Oplysninger gemmes 5 år efter fratrædelse.
Kopi af pas gemmes så længe der er nødvendigt for opgavernes udførsel.

11. Behandlingsgrundlag og formål ved kundeoprettelser/ordrer
Der registreres navn, telefonnummer, mail og navn på evt. kontaktperson
Dette gøre for at kunne oprette en ordre, behandle og eller indkøbe ordren og få denne leveret og faktureret.
Oplysninger gemmes 5 år efter sidste aktivitet på kundens konto.

12. Dine rettigheder
Som registreret hos MMT Group ApS er du i besiddelse af en række rettigheder, som vi kan hjælpe dig med at varetage. Dette omfatter, at:

• Du altid kan henvende dig og anmode om at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om vi videregiver oplysningerne til andre.
• Du kan henvende dig og få berigtiget personoplysninger om dig.
• Du har ret til at få slettet dine personoplysninger hos os permanent.
• Du kan anmode om at få dine personoplysninger udleveret.
• Du kan gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, herunder anvendelsen af oplysningerne til direkte markedsføring.

13. Kontaktoplysninger
Websitet ejes og publiceres af MMT Group ApS, og kan som dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles. Har du spørgsmål til behandling af dine personoplysninger er du altid velkommen til at kontakte os:
MMT Group ApS
CVR-Nr.: 43734598
Møllevangen 42, 4220 Korsør
Telefon: 70 20 85 02
E-mail: post@mmt-group.dk

13.1 Indgivelse af klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller til de formål, som vi behandler oplysningerne, er du velkommen til at kontakte os.

13.2 Du kan også indgive en klage til Datatilsynet:
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Danmark
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Fleksibilitet En aftale er en aftale Faglig dygtighed Work ‘n Safety